CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH TẠI FNC I. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN: – Thanh toán: Khách hàng thanh toán ngay khi mua hàng tại cửa hàng  hoặc sau khi nhận được hàng từ nhân viên giao hàng Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng […]