HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Tag Archives: Luật tiêu chuẩn

Tag Archives: Luật tiêu chuẩn

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006

Ngày 21/7/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh số 68/2006/QH11 của Chủ tịch nước công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung của Luật điều chỉnh việc xây dựng, công bố, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007.

Đọc Tiếp »