HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Tag Archives: luật sở hữu trí tuệ

Tag Archives: luật sở hữu trí tuệ

Nghị định 105/2006 hướng dẫn thi hành luật sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Nghị định được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt chính phủ ban hành ngày 22/09/2006. Các quy định khác trong các văn bản ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Đọc Tiếp »