HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Tag Archives: luật quy chuẩn kỹ thuật

Tag Archives: luật quy chuẩn kỹ thuật

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN)

QCVN viết tắt của công bố hợp quy là danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN). Quy chuẩn quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Đọc Tiếp »

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006

Ngày 21/7/2006, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh số 68/2006/QH11 của Chủ tịch nước công bố Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Nội dung của Luật điều chỉnh việc xây dựng, công bố, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Luật này có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007.

Đọc Tiếp »