Men vi sinh công nghệ xanh được bán trên toàn quốc

Men vi sinh công nghệ xanh do trung tâm nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng FNC (Food and Nutrition research Center) nghiên cứu và sản xuất. Nhằm đem lại hiệu quả chăn nuôi cao, cho ra nguồn thịt sạch như chăn nuôi tự nhiên. Đây là xu hướng tất yếu trong ngành chăn nuôi […]