HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Bộ Công Thương

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm Bộ Công Thương

Giấy chứng nhận Sở công thương TPHCM
Mẫu Giấy chứng nhận Sở công thương TPHCM

Căn cứ vào phân công quản lý trong nghị định 38/2012, Bộ Công Thương phân công quản lý An toàn thực phẩm do 2 cơ quan chính là Bộ Công Thương và Sở Công Thương.

Đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm:

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

– Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;
– Bia: Từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;
– Nước giải khát: Từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;
– Sữa chế biến: 20.000 lít sản phẩm/năm trở lên;
– Dầu thực vật: Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;
– Bánh kẹo: Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;
– Bột và tinh bột: Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;
– Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên.

Bộ Công Thương giao vụ Khoa Học và Công Nghệ tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, trình lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét để cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở sản xuất, chế biến các sản phẩm thực phẩm có quy mô sản xuất như trên.

Giấy chứng nhận Sở công thương TPHCM
Mẫu Giấy chứng nhận Sở công thương TPHCM

Sở Công Thương các Tỉnh/Thành trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đối với:

Các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trong phạm vi địa bàn tỉnh/thành phố có công suất thiết kế thấp hơn các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế do Bộ Công Thương quản lý.

Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh trực thuộc thương nhân sản xuất thực phẩm có quy mô và mặt hàng sản xuất có công suất của Bộ Công Thương quản lý như đã nêu ở trên, cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn từ 02 (hai) Tỉnh/Thành trực thuộc trung ương trở lên.

Vụ thị trường trong nước làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, trình lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét để cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương các Tỉnh/Thành cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm của thương nhân kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn trên địa bàn 01 (một) Tỉnh/Thành trực thuộc trung ương và các cơ sở bán lẻ thực phẩm trên địa bàn Tỉnh/Thành đó; các cơ sở kinh doanh trực thuộc thương nhân sản xuất có quy mô, mặt hàng và địa bàn sản xuất theo quy định thuộc Sở Công Thương Quản lý

Đối tượng không thuộc đối tượng cấp chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm:

– Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ: Cơ sở chỉ có 02 lao động trở xuống trực tiếp tham gia sản xuất;
– Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: Cơ sở chỉ có 02 nhân viên trở xuống trực tiếp kinh doanh;
– Bán hàng rong;
– Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo qui định.

Theo hướng dẫn của thông tư 29/2012 BCT Quy trình cấp chứng nhận an toàn thực phẩm Bộ Công Thương của các cơ quan được phân công như sau:

– Doanh nghiệp nộp lên cơ quan có thẩm quyền 2 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gồm:

  • Đơn đề nghị xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.
  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;
  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

– Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của cơ sở theo quy định; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

– Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

– Đoàn thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền thẩm định ra quyết định thành lập gồm từ 03 đến 05 thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 số thành viên là cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm.

– Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “Đạt”, Cơ quan có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.