HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm thường trong nước

Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm & Dinh Dưỡng – FNC hỗ trợ khách hàng:
– Soạn hồ sơ Công bố thực phẩm thường sản xuất trong nước;
– Tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết việc công bố thực phẩm sản xuất trong nước;
– Đại diện khách hàng nhận hồ sơ và trả kết quả là giấy chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phầm tại Cục an toàn thực phẩm.

Công bố thực phẩm thường trong nước

 1. Hồ sơ khách hàng cung cấp

  – Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.
  – Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
  – Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.
  – Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm.

 2. Các công việc Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm & Dinh Dưỡng thực hiện

  Thiết lập hồ sơ Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm (hay còn gọi công bố sản phẩm)

  – Tư vấn chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm (nếu doanh nghiệp chưa có phiếu kiểm nghiệm sản phẩm), gửi mẫu đi xét nghiệm => Phiếu kiếm nghiệm sản phẩm
  – Bản công bố sản phẩm.
  – Bản Quyết định áp dụng tiêu chuẩn sản phẩm
  – Bản Tiêu chuẩn cơ sở
  – Dự thảo ghi nhãn sản phẩm

  Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm:

  – Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm.

 3. Thời gian công bố

  – Thời gian hoàn tất công bố sản phẩm là 15 ngày (kể từ ngày ký hồ sơ).
  – Thời hạn hiệu lực của Giấy “Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” là 03 năm.