HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Tỏi đen Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Tiêu chuẩn quốc gia

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (hay công bố sản phẩm) là yếu tố cần thiết để đưa một sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường. Theo nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về Luật an toàn Thực phẩm, công bố sản phẩm bao gồm công bố hợp quy (QCVN), công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (TCVN).

Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN viết tắt của công bố phù hợp quy định an toàn vệ sinh thực phẩm là danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) quy định về đặc tính kỹ thuật dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá nhằm nâng cao chất lượng.

Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

Hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật (TCVN):

  1. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu 02 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP
  2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại Mẫu số 03a hoặc mẫu số 03c ban hành theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP
  3. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng) gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.
  4. Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của tổ chức, cá nhân)
  5. Mẫu nhãn sản phẩm
  6. Giấy đăng ký kinh doanh
  7. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
  8. Chứng chỉ phù họp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000