HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Tỏi đen Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tap huan an toan thuc pham
Đào tạp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm là loại hình kinh doanh có điều kiện vì thực phẩm là loại hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người sử dụng. Vì thế, một trong những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo lợi ích trong kinh doanh thực phẩm cũng như sức khỏe cộng đồng là việc tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Thực hiện Quyết định 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành “Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm“.

Tap huan an toan thuc pham
Đào tạo tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm học viên được trang bị kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm:

  • Các biện pháp đảm bảo ATVSTP
  • Các hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo ATVSTP;
  • Tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện ATVSTP;
  • Thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
  • Quy định xử phạt đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Sâu hơn nữa lớp tập huấn trang bị những kiến thức cần thiết để người sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu nguyên liệu ban đầu, trong quá trình sản xuất cho đến lưu thông sản phẩm, phục vụ thực phẩm trên bàn ăn và các biện pháp cần thiết khi có sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và chủ động trong việc phòng ngừa, hạn chế xảy ra ngộ độc thực phẩm. Từ đó thay đổi được hành vi của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm như: rửa tay, che đậy, bao gói thực phẩm, bảo quản, lưu giữ thực phẩm….Góp phần mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Xuất phát từ lợi ích và tầm quan trọng này Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm & Dinh Dưỡng – FNC thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm dành cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh sản xuất chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm. Đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản suất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Phương pháp đào tạo: Trực quan sinh động, tổng kết lý thuyết kết hợp thực hành tính toán trên lớp, nhiều ví dụ cụ thể thường gặp, tăng cường tương tác với học viên.