HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Tỏi đen Tại sao phải tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Tại sao phải tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Quyết định 43/2005/QĐ-BYT do Bộ Y Tế ban hành ngày 20/12/2005 áp dụng đối với từng ngành nghề sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các cơ sở sau:

  • Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công nghiệp
  • Cơ sở sản xuất, chế biến thủ công và thủ công nghiệp
  • Cơ sở kinh doanh thực phẩm gồm: Bán thực phẩm và Vận chuyển thực phẩm

Trước khi hoạt động, những cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Sau 1 năm, người đã có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành. Đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản suất, chế biến và kinh doanh thực phẩm khi tiến hành kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm trước khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nếu bị lập biên bản quá 3 lần về các hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và phải học lại để được cấp Giấy chứng nhận.

Xem thêm: tỏi đen là gì? Công dụng của tỏi đen ra sao? Xin hướng dẫn chi tiết cách làm tỏi đen