HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Tỏi đen Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN)

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN)

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm (hay công bố sản phẩm) là yếu tố cần thiết để đưa một sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường. Theo nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành về Luật an toàn Thực phẩm, công bố sản phẩm bao gồm công bố hợp quy (QCVN), công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (TCVN).

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

QCVN viết tắt của công bố hợp quy là danh mục các Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN). Quy chuẩn kỹ thuật quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành bắt buộc áp dụng. (theo Điều 3, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 68/2006/QH11).

Các sản phẩm thuộc danh mục áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam bao gồm:

 • Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn: Sữa, các sản phẩm từ sữa, đồ uống có cồn, cá đóng hộp, nước giải khát,…
 • Phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
 • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm

Các sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật (QCVN):

 1. Bản công bố hợp quy được quy định tại mẫu 2 của Nghị định 38/2012/NĐ-CP
 2. Bản thông tin chi tiết về sản phẩm được quy định tại Mẫu số 03a hoặc mẫu số 03c ban hành theo Nghị định 38/2012/NĐ-CP (có đóng dấu giáp lai của bên thứ ba)
 3. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng (bản gốc hoặc bản sao công chứng có kèm bản gốc để đối chiếu hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự) gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, của phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận.
 4. Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao công chứng)
 5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng tại mẫu 04 Nghị định 38/2012/NĐ-CP
 6. Kế hoạch giám sát định kỳ (bản xác nhận của bên thứ nhất)
 7. Báo cáo đánh giá hợp quy (bản xác nhận của bên thứ nhất)
 8. Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương