HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Công bố hợp quy: Tại sao kinh doanh thực phẩm cần phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Công bố hợp quy: Tại sao kinh doanh thực phẩm cần phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.
Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
Nơi cung cấp dịch vụ hỗ trợ công bố hợp quy thực phẩm ở đây

Khi sản phẩm thực phẩm được chứng nhận có nghĩa là sản phẩm đó có các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn phù hợp với qui định trong tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn kỹ thuật) có liên quan. Điều này đã tạo lòng tin của khách hàng đối với nhà sản xuất, góp phần nâng cao uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường và thuyết phục khách hàng chấp nhận sản phẩm.

Những sản phẩm thực phẩm được chứng nhận sẽ có ưu thế cạnh tranh đối với những sản phẩm cùng loại khi chưa được chứng nhận, chính vì vậy mà hoạt động chứng nhận sản phẩm đã trở thành công cụ tiếp thị hữu hiệu cho nhà sản xuất. Chứng nhận sản phẩm cũng là một cách thức kiểm soát sản xuất, trên cơ sở đó sẽ giúp nhà sản xuất giữ ổn định chất lượng; cải tiến năng suất; giảm sự lãng phí và giảm tỉ lệ sản phẩm bị phế phẩm.

Doanh nghiệp có quyền lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp. Khi được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa thì được sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa. Tự lựa chọn được phương thức đánh giá sự phù hợp phù hợp với đối tượng của công bố hợp chuẩn để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá. Duy trì liên tục sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã đăng ký công bố hợp chuẩn; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Nếu phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp chuẩn trong quá trình lưu thông, sử dụng cần tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết. Sau đó tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp, thông báo bằng văn bản cho Chi cục về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi đưa các sản phẩm hàng hóa vào thị trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận sẽ có điều kiện được xem xét và áp dụng các hình thức miễn hay giảm kiểm tra của các cơ quan quản lý hay đối tác. Sản phẩm đã được chứng nhận cũng sẽ dễ dàng hơn khi các nước xem xét và thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận.
Tại sao các doanh nghiệp cần FNC hỗ trợ dịch vụ tư vấn, làm thủ tục hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm?
– FNC là trung tâm nghiên cứu và phát triển thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu trong cả nước. Nhân viên FNC có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trong ngành công nghệ thực phẩm trở lên. Do đó hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp, những vướng mắc trong các quy định của cơ quan nhà nước.
– Các hồ sơ công bố hợp quy thực phẩm thường phức tạp, cần có chuyên môn sâu mà các đơn vị tư vấn luật thong thường không giải quyết được.
– Các quy định, luật thông tư của nhà nước thường sửa đổi khiến doanh nghiệp nhầm lẫn, không áp dụng đúng.
– Các thuật ngữ chuyên ngành thực phẩm khó hiểu, nếu soạn hồ sơ sai sẽ phải chỉnh sửa nhiều lần, gây mất thời gian cho doanh nghiệp.