HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Sức Khỏe 24h Thời hạn có hiệu lực và thủ tục xin cấp lại giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thời hạn có hiệu lực và thủ tục xin cấp lại giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

THỜI HẠN GIẤY PHÉP AN TOÀN THỰC PHẨM CÓ HIỆU LỰC TRONG BAO LÂU?

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định rõ trong điều 37 của luật An Toàn Thực Phẩm số 55/2010/QH12:
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm
– Trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức cá nhân kinh doanh thực phẩm cần phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp nếu tiếp tục sản xuất kinh doanh.

TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM?

Hồ sơ, trình tự và thủ tục làm lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại điều 36 của luật an toàn thực phẩm.

 1. Hồ sơ gồm có:

  – Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
  – Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  – Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  – Thẻ xanh khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
  – Thẻ tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

 2. Trình tự và thủ tục xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

  Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý mặt hàng, sản phẩm mà cơ sở đang muốn xin cấp giấy.

  Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh, nếu trường hợp đủ điều kiện thì sẽ cấp giấy chứng nhận.

  Trong trường hợp không đạt thì cơ quan thẩm quyền có trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, yêu cầu khắc phục.