HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Sức Khỏe 24h Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa… có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?

Các thẩm mỹ viện, phòng khám thẩm mỹ, spa… có được dán ảnh poster quảng cáo và bán thực phẩm chức năng tại cơ sở của mình hay không?

Đối với việc dán poster quảng cáo tại cơ sở:

Cơ sở phải xin phép thẩm định nội dung quảng cáo thực phẩm chức năng của cơ quan Y tế và chỉ được phép quảng cáo đúng với nội dung đã được thẩm định
– Theo Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật liên quan đến quảng cáo như:

  • Luật quảng cáo ngày 21/6/2012;
  • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;
  • Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Thủ tục hành chính xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được đăng tải trên trang web của Cục An toàn thực phẩm.

Tham khảo chi tiết tại Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế