HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Hoạt động - sự kiện Thông báo khoá học tổng quan xin giấy phép An Toàn Thực Phẩm

Thông báo khoá học tổng quan xin giấy phép An Toàn Thực Phẩm

Kính gửi Quý doanh nghiệp

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và hoàn thành các thủ tục pháp lí về An toàn thực phẩm, Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm & Dinh Dưỡng xin trân trọng thông báo chiêu sinh đến quý doanh nghiệp về lớp học Tổng quan về xin giấy phép An Toàn Thực Phẩm.

  • Quý doanh nghiệp sẽ được cung cấp các thông tin mới nhất về các văn bản quy phạm Pháp Luật.
  • Tổng quan về các cơ quan cấp phép, phạm vi, điều kiện.
  • Các Thủ tục hành chính, cách tiến hành và hoàn thành.
  • Các chỉ tiêu xét nghiệm trong hồ sơ xin cấp phép.
  • Cách hoàn thiện cơ sở theo hướng hài hòa giữa Quy định và điều kiện cơ sở.
  • Các vấn đề phát sinh thường gặp, hướng khắc phục.

Với kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình làm việc và hỗ trợ xin cấp phép cho các đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm mà FNC đã đúc kết được, FNC tin sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục hành chính về ATTP trong sản xuất và kinh doanh.

Thời gian: 8h ngày 15/08/2013

Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng kí trước ngày 05/08/2013