HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Hoạt động - sự kiện Khoá đào tạo “xin cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm”

Khoá đào tạo “xin cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm”

FNC giúp bạn giải quyết các vấn đề cơ bản qua khóa đào tạo chuyên biệt cho việc xin cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm.

Nội dung chính Khoá đào tạo “xin cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm”

  • Tổng quan thủ tục xin Công bố tiêu chuẩn sản phẩm
  • Các sản phẩm và đơn vị thụ lý hồ sơ
  • Các giấy tờ – chuẩn bị từ đâu: giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, chứng nhận xét nghiệm, CA, Free sale, chỉ tiêu xét nghiệm…
  • Cách thức xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm: bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn cơ sở, dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm, chức năng, cơ chế, công dụng của sản phẩm…
  • Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại cơ quan có thẩm quyền và theo dõi.

Các chương trình đào tạo dựa trên cơ sở yêu cầu của quy định nhà nước kết hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Thời lượng: 01 ngày