HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Hoạt động - sự kiện Đăng ký khoá đào tạo quản lý và thực hành ATVSTP cho nhà hàng – bếp ăn

Đăng ký khoá đào tạo quản lý và thực hành ATVSTP cho nhà hàng – bếp ăn

Đối tượng học viên: quản lý và chủ doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tế dày dặn, FNC sẽ giúp bạn nắm bắt được vấn đề nhanh chóng và quản lý chuẩn xác cơ sở của mình qua chương trình đào tạo này.

Nội dung chính khoá đào tạo quản lý và thực hành ATVSTP cho nhà hàng – bếp ăn

  • Tổng quan về dịch vụ ăn uống
  • Các yêu cầu đảm bảo ATVSTP: cơ sở, con người, nguyên liệu, quy trình chế biến
  • Góc độ luật ATTP với doanh nghiệp, luật bảo vệ người tiêu dùng
  • ATVSTP từ đồng ruộng, trang trại đến bàn ăn.
  • Ngộ độc thực phẩm và cách phòng ngừa
  • Các kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản mẫu
  • Những xét nghiệm hóa và vi sinh cơ bản trong vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
  • Thực hiện được một số test nhanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Nhận biết, phát hiện hàng thực phẩm giả, kém chất lượng. Kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm.

Thời lượng: 02 ngày