HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Singapore – Đài Loan

Điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào Singapore – Đài Loan

Để xuất khẩu thuỷ sản vào các thị trường nói chung, Singapore và Đài Loan nói riêng, cơ sở sản xuất kinh doanh thuỷ sản phải được NAFIQAD kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT.

1. Đối với thị trường Singapore.

– Đối với thịt ếch: Cơ quan thẩm quyền Singgapore yêu cầu êch nuôi phải thuộc đối tượng giám sát trong chương trình giám sát quốc gia. Hiện nay, NAFIQAD đang thảo luận với cơ quan thẩm quyền Singapore về nội dung của Chương trình.
– Ngoài đối tượng thịt ếch nêu trên, NAFIQAD chưa nhận văn bản quy định của cơ quan thẩm quyền Singapore về điều kiện đối với thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu vào Singapore.
– Để biết cụ thể các quy định về nhập khẩu thuỷ sản vào Singapor , bạn có thể liên hệ với nhà nhập khẩu hoặc tìm hiểu thông tin theo địa chỉ website của Cơ quan thẩm quyền Singapore theo địa chỉ http://www.ava.gov.sg

2. Xuất khẩu thủy sản vào Đài Loan

Cơ quan thẩm quyền Đài loan yêu cầu các lô hàng thuỷ sản sống (giáp xác và nhuyễn thể sống, cá sống, phôi cá và trứng cá đã thụ tinh), đồ hộp xuất khẩu vào Đài Loan phải gửi kèm Giấy chứng nhận (Chứng thư) của phía Việt Nam (Cục quản lý CL NLS&TS) cấp.

Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản sống, đồ hộp thuỷ sản vào Đài Loan, doanh nghiệp cần thực hiện đăng ký kiểm tra cấp Chứng thư theo quy định. Đối với các sản phẩm khác, NAFIQAD chưa nhận được văn bản quy định của cơ quan thẩm quyền Đài Loan. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra thuỷ hải sản sẽ được thay thế bằng Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 26/12/2013