HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý những sản phẩm thực phẩm nào?

Bộ Y tế chịu trách nhiệm quản lý những sản phẩm thực phẩm nào?

Theo điểm b, c, d khoản 2 Điều 62 Luật an toàn thực phẩm quy định Bộ Y tế có trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với:

  • Phụ gia thực phẩm
  • Chất hỗ trợ chế biến
  • Nước uống đóng chai
  • Nước khoáng thiên nhiên
  • Thực phẩm chức năng
  • Các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.
  • Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩmthuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.