Giấy phép quảng cáo thực phẩm

Tư vấn xin giấy phép quảng cáo thực phẩm

Theo Thông tư 08/2013/TT-BYT Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và Nghị định 181 quy định thi hành luật quảng cáo áp dụng đối với các sản phẩm là sữa, thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị dụng cụ y […]