HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Quyết định 43/2005 quy định kiến thức an toàn thực phẩm người sản xuất kinh doanh thực phẩm

Quyết định 43/2005 quy định kiến thức an toàn thực phẩm người sản xuất kinh doanh thực phẩm

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Quyết định 43/2005/QĐ-BYT quy định yêu cầu kiến thức an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005) phù hợp với từng ngành nghề sản xuất thực phẩm, kinh doanh thực phẩm trên lãnh thổ Việt Nam.

Người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm trong các cơ sở sau:

 • Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công nghiệp: là các cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là máy móc để sản xuất, chế biến nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm.
 • Cơ sở sản xuất, chế biến thủ công và thủ công nghiệp: là cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là làm bằng tay hoặc công cụ giản đơn để sản xuất, chế biến nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm.
 • Cơ sở kinh doanh thực phẩm: là các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm để thu lời lãi, bao gồm:
  – Cơ sở bán thực phẩm là các cơ sở trưng bày thực phẩm để bán cho khách hàng.
  – Cơ sở dịch vụ ăn uống là các cơ sở Kinh doanh dịch vụ ăn uống.
  Cơ sở vận chuyển thực phẩm là các cơ sở vận chuyển thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm từ nơi này đến nơi khác.

Yêu cầu về kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm khi hành nghề

 • Cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh.
 • Những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng y, dược chuyên khoa Vệ sinh thực phẩm, Dịch tễ, Dinh dưỡng; bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – khoa Công nghệ thực phẩm khi trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm không cần có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cập nhật các kiến thức chuyên ngành

 • Người đã có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hàng năm, phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tham gia tập huấn hàng năm; đồng thời phải có sổ theo dõi việc tập huấn nói trên. Sổ theo dõi phải có sự xác nhận của cơ quan giảng dạy.

Các kiến thức cơ bản là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng).
 • Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Các quy định pháp Luật an toàn thực phẩm.
 • Các kiến thức: Thực hành sản xuất tốt (GMP – Good Manufacture Practice), thực hành vệ sinh tốt (GHP – Good Hygiene Practice), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (Tiêu chuẩn HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point).
 • Các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cơ sở tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

 • Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
 • Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, thành phố
 • Trung tâm y tế dự phòng Tỉnh/Thành.
 • Các Trung tâm y tế dự phòng huyện, quận.

Các cơ sở khi được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận có đủ điều kiện tham gia giảng dạy tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm:

 • Các trường đại học: Đại học công nghiệp thành phồ Hồ Chí Minh
 • Các Viện nghiên cứu: Viện công nghệ sinh học và tực phẩm – đại học công nghiệp TP.HCM
 • Các Hội và Chi hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm;
 • Các Trung tâm kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm.