HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Công bố hợp chuẩn hợp quy tự nguyện và bắt buộc

Công bố hợp chuẩn hợp quy tự nguyện và bắt buộc

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ra đời là một bước đột phá trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Nó góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình quản lý, thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hoá tại doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá, phù hợp với các yêu cầu của Hội nhập kinh tế và đặc biệt là các yêu cầu của WTO khi mà Việt Nam đã chính thức là thành viên của WTO.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thể hiện rõ quan điểm về tính tự nguyện về áp dụng tiêu chuẩn và bắt buộc áp dụng đối với các quy chuẩn kỹ thuật. Hệ thống tiêu chuẩn được phân thành hai cấp, cấp quốc gia và cấp cơ sở. Hệ thống quy chuẩn cũng gồm hai cấp, cấp quốc gia và cấp địa phương. Do đó tránh được sự chồng chéo trong quá trình quản lý và nâng cao tính tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đối với chất lượng sản phẩm hàng hoá của mình.

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật thì việc công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp chuẩn – hợp quy được thực hiện như sau:

  • Công bố tiêu chuẩn áp dụng là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thông báo về số hiệu tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trên nhãn hàng hoá, hoặc trên bao bì, hoặc trong các tài liệu giao dịch khác.
  • Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện – hay còn gọi là thủ tục công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn phải đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa phương, nơi mà tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trình tự thủ tục công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy thực hiện theo quy định của Quyết định 24/2007/QĐ-BKHCN ban hành ngày 28/9/2007 về việc quy định về chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Do vậy việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá và công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, pháp quy kỹ thuật như trước đây không còn phù hợp. Các hình thức này chuyển sang hình thức công bố hợp chuẩn và công bố hợp quy.

Các Doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà nội, các tỉnh trên cả nươc có nhu cầu dịch vụ làm thủ tục công bố hợp quy, công bố hợp chuẩn cho các sản phẩm thực phẩm, vật tiếp xúc, bao gói thực phẩm, phụ gia thực phẩm – các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm nhập khẩu để lưu hành bán trên thị trường xin hãy liện hệ: