HOTLINE: 0912 135 766 (Miền Nam) | 0945 365 247 (Miền Bắc)
Trang Chủ Lưu trữ Văn bản pháp luật Thông tư 48/2013 Quy định chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Thông tư 48/2013 Quy định chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2013.

Ngày 12/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã ban hành Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT quy định kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT bao gồm:

– Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu.

– Quy định hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu yêu cầu lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, cấp chứng thư của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thông tư này thay thế cho Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra thuỷ hải sản đã ban hành ngày 03/08/2011 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn thực phẩm thủy sản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2013.